Địa chỉ: Đường số 2 KCN Hòa Cầm, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: (+84) 903 572 572